Możliwości produkcyjne

/ Oferta / Możliwości produkcyjne

Konstrukcje Stalowe poprzez bieżące doskonalenie swoich umiejętności i stałą modernizację posiadanego sprzętu są Waszym kompetentnym partnerem w zakresie:

  • ciecia mechanicznego blach i profili,
  • palenia blach wysokokoncentrowanym łukiem plazmowym (High-Definition-Cut),
  • gięcia blach na prasach krawędziowych,
  • kształtowania wykrojów blach przez wybijanie kształtów i otworów,
  • wykonywania profili okrągłych rurowych z blach płaskich i niektórych kształtowników.